Uskonto ilmiönä

Ihminen on aina ollut "homo religiosus" (uskonnollinen ihminen), jota ovat kiinnostaneet uskontojen käsittelemät perimmäiset kysymykset, kuten elämän tarkoitus ja kuoleman jälkeinen elämä. Uskonto on ihmiselle ominaista käyttäytymistä, eläimillä ei ole havaittu vastaavaa.

On vaikeaa määritellä yksiselitteisesti, mitä uskonto on. Kun on tehty uskonnon määritelmiä, on huomattu, että kaikki uskonnot eivät sovi kyseisiin määritelmiin. Niinpä uskontoja luonnehdittaessa on usein keskitytty kaikille uskonnoille yhteisiin piirteisiin: yliluonnolliseen, pyhään ja ns. perimmäisiin kysymyksiin.

Yliluonnollinen

Pyhä

Perimmäiset kysymykset

Uskonnon ulottuvuudet

lisätietoa aiheesta

Määritelmiä ilmiöstä uskonto

Teorioita uskontojen synnystä

Uskontojen tulevaisuus

muualla verkossa

Opinto.net: uskonto ilmiönä

Kevään 2013 uskonnon ylioppilaskysymykset

© Opintoverkko Oy 2013. Tekninen tuotanto Tuomo Björksten.